• specjalisci-od-detekcji

    Specjaliści od detekcji

    Zagrożeń biologicznych,
    chemicznych, radioaktywnych.

Nowości

BioThreat Alert® test ELISA
BioThreat Alert® test ELISA

Do detekcji zagrożeń biologicznych w różnych...

AeroChamber Sniffer
AeroChamber Sniffer

Firma IDenta wprowadza rozwiązanie pozwalające...

Nadchlorany - test na identyfikację
Nadchlorany - test na identyfikację

Test barwny pozwalający na wykrycie obecności...

Chlorany/Bromiany- test na identyfikację
Chlorany/Bromiany- test na identyfikację

Test barwny pozwalający na potwierdzenie...

TATP/Nadtlenki - test potwierdzający
TATP/Nadtlenki - test potwierdzający

Test barwny do identyfikacji TATP: Nowoczesny i...

Azotan amonu - test specjalny
Azotan amonu - test specjalny

Test barwny do wykrywania obecności azotanu...

Azotan amonu - test potwierdzający
Azotan amonu - test potwierdzający

Test barwny do wykrywania obecności azotanu...

Azotan mocznika - test potwierdzający
Azotan mocznika - test potwierdzający

Test barwny potwierdzający obecność azotanu...