Amfetamina/Metamfetamina – test na identyfikację

Opis

Test barwny pozwalający na wykrywanie obecności amfetaminy/metamfetaminy:

  • Test na bazie odczynnika Marquisa.
  • Zestaw posiada unikatowy próbnik do testowania bardzo twardych tabletek oraz proszków.
  • Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety IDenta są w pełni bezpieczne dla operatora.
  • Po zakończeniu testu należy użyć wbudowanego odczynnika neutralizującego

Bezpieczeństwo:

  • Bezpieczny w użyciu – brak bezpośredniego kontaktu z odczynnikami czy substancją
  • Bezpieczne w utylizacji – wbudowany neutralizator
  • Maksymalne zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem
  • Łatwy w użyciu
  • Adhezyjna końcówka próbnika pobiera odpowiednią ilość próbki z każdej powierzchni