Azotan amonu – test potwierdzający

Opis

Test barwny do wykrywania obecności azotanu amonu w badanym materiale:

  • Test na bazie odczynnika Nesslera pozwalający na wykrycie jonu amoniowego.
  • Ten test pozwala na potwierdzenie obecności azotanu amonu po uzyskaniu pozytywnego wyniku na azotany podczas testu ogólnego.
  • Zestaw do analizy bezpośrednio substancji oraz śladów na każdej powierzchni.
  • Możliwość pobrania próbek z małej powierzchni jak np. dłonie.

Bezpieczeństwo:

  • Bezpieczny w użyciu – brak bezpośredniego kontaktu z odczynnikami czy substancją
  • Bezpieczne w utylizacji – wbudowany neutralizator
  • Maksymalne zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem
  • Łatwy w użyciu
  • Adhezyjna końcówka próbnika pobiera odpowiednią ilość próbki z każdej powierzchni