Barbiturany – test na identyfikację

Opis

Test barwny pozwalający na wykrycie obecności barbituranów w badanym materiale:

  • Test bazuje ma odczynniku Dilli-Koppanyi, lecz został lekko zmodyfikowany w celu uzyskiwania bardziej specyficznego wyniku.
  • Zestaw posiada unikatowy próbnik do testowania bardzo twardych tabletek oraz proszków.

Bezpieczeństwo:

  • Bezpieczny w użyciu – brak bezpośredniego kontaktu z odczynnikami czy substancją
  • Bezpieczne w utylizacji – wbudowany neutralizator
  • Maksymalne zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem
  • Łatwy w użyciu
  • Adhezyjna końcówka próbnika pobiera odpowiednią ilość próbki z każdej powierzchni