Benzodiazepiny – test na identyfikację

Opis

Testy barwne do wykrywania obecności benzodiazepin w badanym materiale:

  • Test na bazie tradycyjnych odczynników kolorymetrycznych.
  • Test wykrywa w zależności od uzyskanego koloru, Flunitrazepam (narkotyk gwałtu), Diazepam (Valiumi Rohpnol) oraz inne diazepiny jak: Nitrazepam, Lorazepam oraz Klonazepam.
  • Zestaw posiada unikatowy próbnik do testowania bardzo twardych tabletek oraz proszków.

Bezpieczeństwo:

  • Bezpieczny w użyciu – brak bezpośredniego kontaktu z odczynnikami czy substancją
  • Bezpieczne w utylizacji – wbudowany neutralizator
  • Maksymalne zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem
  • Łatwy w użyciu
  • Adhezyjna końcówka próbnika pobiera odpowiednią ilość próbki z każdej powierzchni