Chameleon – kolorymetryczny detektor gazów

Opis

Chameleon to jeden z najbardziej innowacyjnych systemów detekcji toksycznych substancji chemicznych. Firma Morphix Technologies zrewolucjonizowała znaną i prostą technologię kolorymetryczną, tworzac odporne narzedzie dedykowane dla grup szybkiego reagowania oraz służb bezpieczenstwa publicznego. Opaske Chameleon łatwo mocuje sie do przedramienia operatora (nie angazuje
rak użytkownika), wykrywa szkodliwe gazy i opary w powietrzu bez koniecznosci pobierania próbek.

Obecnie dostępne są wskaźniki na:

 • kwasy (niskie pH) – opary
 • amoniak
 • zasady (wysokie pH) – opary
 • chlor/fluor
 • diboran
 • hydrazyna
 • cyjanowodór
 • fluorowodór
 • siarkowodór
 • jod
 • dwutlenek azotu
 • fosgen
 • fosfina
 • dwutlenek siarki

Chameleon jest przystosowany do trudnych warunków pracy, jest odporny na wodę i wytrzymuje zanurzenie do 1 godziny zarówno w wodzie słonej jak i słodkiej.