Chlorany/Bromiany- test na identyfikację

Opis

Test barwny pozwalający na potwierdzenie obecności jonu chloranowego/bromianowego w badanym materiale:

  • Specyficzny i stabilny test do wykrywania jonu chloranowego, utleniającego składnika materiałów wybuchowych.
  • Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety IDenta są w pełni bezpieczne dla operatora.
  • Po zakończeniu testu należy użyć wbudowanego odczynnika neutralizującego.
  • Możliwy test dużych powierzchni odzież, paczki, pojazdy – dostępna wersja dla Sniffer AeroChamber

Bezpieczeństwo:

  • Bezpieczny w użyciu – brak bezpośredniego kontaktu z odczynnikami czy substancją
  • Bezpieczne w utylizacji – wbudowany neutralizator
  • Maksymalne zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem
  • Łatwy w użyciu
  • Adhezyjna końcówka próbnika pobiera odpowiednią ilość próbki z każdej powierzchni