Ekstazy/Sole syntetyczne – test na identyfikację

Opis

Test barny do wykrywania Ekstazy oraz nowych substancji psychoaktywnych z grupy „soli”:

 • Test bazuje na nowym unikatowym odczynniku do wykrywania grupy metylenodioksyfenylowej (patent IDenta) występującej tylko w MDMA i jej analogach.
 • IdentyfikacjaMDA,MDEA oraz MBDB.
 • Nowe substancje psychoaktywne jak MDPV, Metylon i butylon dają intensywny żółty kolor.
 • Zestaw posiada unikatowy próbnik do testowania bardzo twardych tabletek.
 • Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety IDenta są w pełni bezpieczne dla operatora.
 • Po zakończeniu testu należy użyć wbudowanego odczynnika neutralizującego.

Bezpieczeństwo:

 • Bezpieczny w użyciu – brak bezpośredniego kontaktu z odczynnikami czy substancją
 • Bezpieczne w utylizacji – wbudowany neutralizator
 • Maksymalne zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem
 • Łatwy w użyciu
 • Adhezyjna końcówka próbnika pobiera odpowiednią ilość próbki z każdej powierzchni