RAID 5

Szybkie testy biologiczne

Opis

RAID 5 BioThreat Detection Kit służy do wykonywania badań przesiewowych pod kątem 5 różnych zagrożeń biologicznych występujących w próbkach środowiskowych. Wynik pozytywny testu oznacza obecność antygenu w stężeniu równym lub poniżej limitu detekcji (wartości przedstawione są poniżej).

NINIEJSZE TESTY NIE SĄ DEDYKOWANE DO UŻYCIA KLINICZNEGO ORAZ DIAGNOSTYCZNEGO.