XplorIR – pakiet to identyfikacji i określania stężenia gazów niebezpiecznych

Opublikowane przez Ewa w dniu

XplorIR, to w pełni podręczny spektrometr FTIR pozwalający zidentyfikować ponad 5 600 gazów/oparów z wyjątkową selektywnością w ciągu kilku sekund. Dzięki nowemu pakietowi oprogramowania, aparat zyskał nowe możliwości. XplorIR może teraz oznaczać ilościowo prawie 5000 gazów/oparów na poziomach stężeń ppm, a wszystko to odbywa się bez konieczności wykonywania okresowych kalibracji.
Pomiary FTIR są z natury ilościowe, a odpowiedź spektralna jest liniowa w odniesieniu do stężenia produktu. Korzystając z biblioteki referencyjnej opartej na znanych stężeniach chemicznych, XplorIR może określić stężenie w ppm produktu wychwyconego poddanego analizie w wbudowanej 2-metrowej celi gazowej. Dzieki temu jako wynik uzyskujemy dwie informacje, stężenie wraz z tożsamością produktu.
Idąc dalej, XplorIR wykorzystuje opatentowany, zautomatyzowany proces, który łączy grupy funkcyjne ze zmierzonymi widmami w celu oszacowania danych ilościowych dla prawie wszystkich pozycji biblioteki. Rozszerza to możliwości ilościowe z kilkuset związków do kilku tysięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z aparatem TUTAJ, a także zachęcamy do przetestowania aparatu we własnym zakresie. Wystarczy się z nami umówić na spotkanie i prezentację.

Kategorie: Aktualności