DEC’POL – innowacyjny materiał dekontaminacyjny

DECPOL® innowacyjny materiał do odkażania awaryjnego składający się z materiału o bardzo wysokiej chłonności, do którego domieszkowane są katalizatory skierowane przeciwko chemicznym i biologicznym toksynom. DECPOL® mają właściwości absorpcyjne i niszczące dla szerokiego spektrum zanieczyszczeń.

Można go stosować na wszelkiego rodzaju powierzchniach i sprzęcie. Materiał jest dostępny zarówno w formie ściereczek jak i w formie wygodnej rękawicy. Powierzchnia podlegająca odkażaniu za pomocą rękawicy DECPOL® wynosi 9 m2.

DECPOL® jest zatem prostym, szybkim i skutecznym rozwiązaniem w przypadku zanieczyszczenia chemicznego lub biologicznego, pozwalającym na uniknięcie skażeń krzyżowych.


Opis

Zasada działania materiału DECPOL®:

  1. Absorpcja kapilarna:

Szybki transfer zanieczyszczeń w mikrowłóknie. Zanieczyszczenia będą następnie dyfundować na całej grubości materiału hiperabsorpcyjnego, umożliwiając optymalny kontakt z katalizatorami już obecnymi w materiale.

  1. Niszczenie zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych:

Katalizatory są rozmieszczone jednorodnie na całej grubości materiału hiperabsorpcyjnego. Umożliwi to degradację czynników chemicznych i dezynfekcję czynników biologicznych.

Produkty uboczne degradacji nie są toksyczne.

  1. Brak ponownej aerozolizacji:

Fizyczna konstrukcja optymalizuje skuteczność i zapobiega uwalnianiu się substancji toksycznych. DECPOL® pozwala zatem uniknąć ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego, ograniczając uwalnianie i wdychanie substancji potencjalnie toksycznych.

Wideo