Test ogólny na narkotyki

Opis

Uniwersalny test barwny do wykrywania obecności narkotyków w badanym materiale:

 • Test daje pozytywny wynik na 21 narkotyków w tym kokainę, heroinę, amfetaminę, ekstazy a także i na nowe substancje psychoaktywne.
 • Test bazuje na nowoczesnym odczynniku do wykrywania alkaloidów.
 • Test wykrywa substancje oraz ślady na każdym rodzaju powierzchni.
 • Próbnik do śladów może analizować próbki z małych powierzchni oraz z dłoni.
 • Dalsze potwierdzenie wyniku jest możliwe w laboratorium, gdyż test jest nieniszczący.
 • Możliwy test dużych powierzchni odzież, paczki, pojazdy – dostępna wersja dla Sniffer AeroChamber
 • Technologia z patentem firmy IDenta.

Bezpieczeństwo:

 • Bezpieczny w użyciu – brak bezpośredniego kontaktu z odczynnikami czy substancją
 • Bezpieczne w utylizacji – wbudowany neutralizator
 • Maksymalne zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem
 • Łatwy w użyciu
 • Adhezyjna końcówka próbnika pobiera odpowiednią ilość próbki z każdej powierzchni