Projekt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

Cel projektu: Rozbudowa i rozwój posiadanego przez Wnioskodawcę centrum badawczo-rozwojowego, z zamierzeniem stworzenia infrastrukturalnych warunków dla działalności B+R w przedsiębiorstwie, a w następstwie przeprowadzenia autorskiej agendy badawczej o przełomowym charakterze. Jej realizacja pozwoli na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w skali świata. Wnioskodawca zaplanował wdrożenie rezultatów projektów we własnej działalności, co przełoży się na zwiększenie renomy firmy, wzrost poziomu jej konkurencyjności i innowacyjności. Ze względu na przełomowy charakter prac B+R i ich rezultatów projekt pozytywnie wpłynie na proces diagnostyki i leczenia różnych chorób autoimmunologicznych, przyczyniając się tym samym do rozwoju zagadnień z dziedziny medycyny i nauk biologicznych.

 

Wartość projektu: 8 290 025,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 706 921,90 PLN

OFERTA Pracy

Poszukujemy na stanowisko specjalisty ds. promieniowania jonizującego. Naszym wymaganiem  wykształcenie wyższe związane z radiacją/radiochemią – fizyka, fizyka medyczna itp. Zapraszamy do zapoznania się wymaganiami i ogłoszeniem na portalu Pracuj.pl

Czytaj więcej »

Nowy dostawca i nowe produkty w ofercie

Rozpoczęliśmy współprace z amerykańską firmą BioFire Defence! Dzięki tej współpracy rozszerzamy naszą ofertę o zaawansowane systemy do identyfikacji zagrożeń biologicznych. Oprócz urządzeń FilmArray oraz RAZOR Mk II w naszej ofercie znajdują się reagenty do tych

Czytaj więcej »