Aktualności

Nowy dostawca i nowe produkty w ofercie

Rozpoczęliśmy współprace z amerykańską firmą BioFire Defence! Dzięki tej współpracy rozszerzamy naszą ofertę o zaawansowane systemy do identyfikacji zagrożeń biologicznych. Oprócz urządzeń FilmArray oraz RAZOR Mk II w naszej ofercie znajdują się reagenty do tych urządzeń, zarówno w wersjach treningowych jak i bojowych. Zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej »

Aktualizacja oprogramowania MX908

Jest już dostępna aktualizacja rozszerzająca oprogramowanie aparatu MX908 o język polski. Aby uzyskać plik aktualizacyjny proszę o wysłanie w tej sprawie maila na adres ewa@raytech.pl wraz z numerem seryjnym Państwa urządzenia. W ten sposób uzyskacie Państwo plik do pobrania oraz instrukcje aktualizacji.

Czytaj więcej »

Analizator narkotyków FieldLab – nowość w ofercie!

Nowość na rynku – miniaturowy detektor do analiz jakościowych i ilościowych narkotyków. Firma NIRLAB wprowadza unikatowe rozwiązanie wykorzystujące znają technikę spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) do badania narkotyków pod kątem jakościowym, ilościowym, z możliwością profilowania. Technika NIR pozwala na analizy nie tylko narkotyków w formie proszków

Czytaj więcej »

Trzy nowe preparaty do badań naukowych!

Nasze laboratorium badawczo-rozwojowe opracowało trzy nowe preparaty w ramach prac zmierzających do wprowadzenia na rynek innowacyjnych substancji biologicznie czynnych. Produkty typu "research use only" bazujące na płynie celomatycznym jamy ciała dżdżownic Dendrobaena veneta są już dostępne w sprzedaży!

Preparat oparty o płyn celomatyczny jamy ciała dżdżownic Dendrobaena veneta

Preparat oparty o płyn celomatyczny jamy ciała dżdżownic Dendrobaena veneta wykazującego właściwości przeciwbakteryjne.

Preparat oparty o płyn celomatyczny jamy ciała dżdżownic Dendrobaena veneta wykazującego właściwości przeciwgrzybicze.

Skorzystaj z możliwości naszego laboratorium!

Oferujemy usługi obrazowania super rozdzielczego STED na mikroskopie STEDYCON.

Projekt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

Cel projektu: Rozbudowa i rozwój posiadanego przez Wnioskodawcę centrum badawczo-rozwojowego, z zamierzeniem stworzenia infrastrukturalnych warunków dla działalności B+R w przedsiębiorstwie, a w następstwie przeprowadzenia autorskiej agendy badawczej o przełomowym charakterze. Jej realizacja pozwoli na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w skali świata. Wnioskodawca zaplanował wdrożenie rezultatów projektów we własnej działalności, co przełoży się na zwiększenie renomy firmy, wzrost poziomu jej konkurencyjności i innowacyjności. Ze względu na przełomowy charakter prac B+R i ich rezultatów projekt pozytywnie wpłynie na proces diagnostyki i leczenia różnych chorób autoimmunologicznych, przyczyniając się tym samym do rozwoju zagadnień z dziedziny medycyny i nauk biologicznych.

 

Wartość projektu: 8 290 025,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 706 921,90 PLN