Aktualności

Fundusze Europejskie

Projekt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki.” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Więcej…

Fundusze Europejskie

RAYTECH Piotr Kasprzycki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki”. Cel projektu: stworzenie infrastruktury badawczej i zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia badań zmierzających do wprowadzenia na rynek Więcej…