Projekt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

Cel projektu: Rozbudowa i rozwój posiadanego przez Wnioskodawcę centrum badawczo-rozwojowego, z zamierzeniem stworzenia infrastrukturalnych warunków dla działalności B+R w przedsiębiorstwie, a w następstwie przeprowadzenia autorskiej agendy badawczej o przełomowym charakterze. Jej realizacja pozwoli na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w skali świata. Wnioskodawca zaplanował wdrożenie rezultatów projektów we własnej działalności, co przełoży się na zwiększenie renomy firmy, wzrost poziomu jej konkurencyjności i innowacyjności. Ze względu na przełomowy charakter prac B+R i ich rezultatów projekt pozytywnie wpłynie na proces diagnostyki i leczenia różnych chorób autoimmunologicznych, przyczyniając się tym samym do rozwoju zagadnień z dziedziny medycyny i nauk biologicznych.

 

Wartość projektu: 8 290 025,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 706 921,90 PLN

Zapraszamy na darmowy webinar

Firma Teledyne FLIR zaprasza wszystkich zainteresowanych na nadchodzące bezpłatne webinarium dotyczące nowego urządzenia identiFINDER® R225. Webinarium będzie zawierało wiele elementów pokazowych jak filmy, prezentacje i demonstracje, a także otwartą sesję pytań i odpowiedzi na koniec.

Czytaj więcej »