O nas

Firma Raytech powstała w 2006 i od początku działalności nastawiona jest na dostawy nowoczesnych przenośnych i mobilnych urządzeń do analiz zagrożeń CBRNe dla służb mundurowych i specjalnych.

Swoją działalność rozpoczęliśmy od wprowadzenia na polski rynek pierwszego w pełni podręcznego spektometru Ramana firmy Ahura Scientific. Był to niezwykle innowacyjny produkt ponieważ jako pierwszy i jedyny na świecie wykorzystywał opatentowane algorytmy chemometryczne do rozpoznawania nieznanych substancji chemicznych.

Sukcesywnie staramy się poszerzać grupę oferowanych urządzeń i obok analizatorów substancji chemicznych oferujemy także detektory materiałów wybuchowych, analizatory narkotyków i tzw. dopalaczy, detektory i spektrometry promieniowania gamma, specjalistyczne zestawy do pobierania próbek CBRN oraz detektory i testy do wykrywania zagrożeń biologicznych.

Na tym szybko rozwijającym się rynku staramy się wybierać najlepsze dostępne rozwiązania zapewniając profesjonalne szkolenia oraz wsparcie użytkowników. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Posiadamy wdrożony Systemem Zarządzania Jakością, obejmujący: system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001, system zapewnienia jakości oparty na wymaganiach NATO standardu AQAP  2110 oraz spełnienie wymogów ustawy WSK. Potwierdzeniem skuteczności tych systemów są nadane certyfikaty oraz stały nadzór Centrum Certyfikacji Jakości WAT (CCJ WAT).

Polityka jakości

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 umożliwia utrzymywanie jakości produktów oraz doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w firmie związanych z produkcją i dostarczaniem wyrobów.

Certyfikaty

Zakres działań objętych według wymagań normy AQAP 2110 określa nadzór nad produkcją i zgodną z zawartymi kontraktami jakością nabywanych produktów oraz ogólne zasady współpracy z Przedstawicielstwami Wojskowymi. Wprowadzono dodatkowe wymagania związane z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem ryzykiem realizacji kontraktu oraz wspomaganiem procesu Rządowego Zapewniania Jakości GQA.

Dodatkowo nasza firma posiada koncesję MSWiA o numerze B-034/2016 na obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Monitorowanie stopnia zadowolenia Klienta

W celu monitorowania stopnia zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Raytech Sp z o.o. opracowana została ankieta oceny zadowolenia Klienta, która stopnia zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Raytech Sp z o.o. opracowana została ankieta oceny zadowolenia Klienta, która jest dostępna tutaj.

Ankieta dostępna jest również w stałej siedzibie firmy Raytech Sp z o.o.