Skontaktuj się z nami
Raytech Sp. z o.o., ul. Wyżynna 8H, 30-617 Kraków
Zadzwoń do nas 12 268 01 09
info@raytech.pl

Firma Raytech powstała na początku 2006 i od początku działalności nastawiona jest na dostawy najlepszych przenośnych i mobilnych urządzeń do analiz zagrożeń CBRNe dla służb mundurowych i specjalnych.

Pierwszym naszym dostawcą była firma Ahura Scientific, która jako pierwsza na świecie wyprodukowała kompaktowy i przenośny spektrometr Ramana wykorzystujący algorytmy chemometryczne do rozpoznawania nieznanych substancji chemicznych. Algorytmy te doskonalone są do dziś w firmie Thermo Scientific, która zakupiła firmę Ahura Scientific w 2010 roku poszerzając jednocześnie ofertę o przenośne analizatory FT-IR oraz o model Gemini wykorzystujący obie te techniki jednocześnie. Sukcesywnie staramy się poszerzać grupę oferowanych urządzeń i obok analizatorów substancji chemicznych oferujemy także detektory materiałów wybuchowych, analizatory narkotyków i tzw. dopalaczy, detektory i spektrometry promieniowania gamma, kombinezony ochronne przed czynnikami CBRN, układy wczesnego ostrzegania przed skażeniem chemicznym, biologicznym lub radiacyjnym.

Na tym szybko rozwijającym się rynku staramy się wybierać najlepsze dostępne rozwiązania zapewniając profesjonalne szkolenia oraz wsparcie użytkowników. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. Proszę mieć na uwadze, że wiele nowych urządzeń jest w fazie projektowania lub końcowych testów i nie ma ich opisu jeszcze na naszej stronie. Jeśli potrzebne jest jakieś rozwiązanie w zakresie CBRNe nie opisane na naszej stronie www proszę o pytanie mailowe lub telefon.

Przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych stosujemy Systemem Zarządzania Jakością, obejmujący: system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001, system zapewnienia jakości oparty na wymaganiach NATO standardu AQAP  2110 oraz spełnienie wymogów ustawy WSK. Potwierdzeniem skuteczności tych systemów są nadane certyfikaty oraz stały nadzór Centrum Certyfikacji Jakości WAT (CCJ WAT).

Polityka jakości:

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 umożliwia utrzymywanie jakości produktów oraz doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w firmie związanych z produkcją i dostarczaniem wyrobów.

Zakres działań objętych według wymagań normy AQAP 2110 określa nadzór nad produkcją i zgodną z zawartymi kontraktami jakością nabywanych produktów oraz ogólne zasady współpracy z Przedstawicielstwami Wojskowymi. Wprowadzono dodatkowe wymagania związane z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem ryzykiem realizacji kontraktu oraz wspomaganiem procesu Rządowego Zapewniania Jakości GQA.

Monitorowanie stopnia zadowolenia Klienta

W celu monitorowania stopnia zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Raytech Sp z o.o. opracowana została ankieta oceny zadowolenia Klienta, która jest dostępna tutaj.

Ankieta dostępna jest również w stałej siedzibie firmy Raytech Sp z o.o.

Raytech
Firma RAY TECH powstała w 2006 roku i oferuje urządzenia do detekcji i identyfikacji nieznanych gazów, cieczy, ciał stałych i substancji promieniotwórczych. Zajmujemy się dostarczaniem najnowszych rozwiązań technologicznych dla bezpieczeństwa publicznego.
Skontaktuj się z nami
Raytech Sp. z o.o., ul. Wyżynna 8H, 30-617 Kraków
Zadzwoń do nas 12 268 01 09
info@raytech.pl