Griffin 510 – przenośny chromatograf gazowy ze spektrometrem mas

Zaawansowany spektrometr mas z chromatografem gazowym do szybkich i dokładnych analiz w terenie.

Główne funkcje:

  • Analiza wszystkich faz (płyny, stałe, opary) bezpośrednio w terenie
  • Kwadrupolowy detektor mas – detekcja związków o masie już od 15 m/z
  • Szybko identyfikuje i potwierdza substancje chemiczne przy użyciu standardowej biblioteki NIST
  • Pozwala na pracę w pełnej odzieży ochronnej
  • Wbudowane pompy, baterie i gaz nośny
  • IP65 odporny na pył i zachlapanie, możliwość dekontaminacji (nie pełnej)

Wbudowana sonda do wykonywania analiz gazów:

Wysokowydajny system identyfikacji oparów w czasie rzeczywistym z funkcją alarmowania w dwóch trybach

  • Prekoncentracja wraz z analizą GC-MS dla jednoznacznej identyfikacji
  • Wejście membranowe (MIMS) do analiz oparów w czasie rzeczywistym
  • Podgrzewana linia transferowa w ogrzewaną głowicą