Griffin G510

Podręczny chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas do detekcji i identyfikacji niebezpiecznych substancji

Griffin™ G510 firmy FLIR to wszechstronny i w pełni przenośny system GC/MS (chromatograf gazowy ze spektrometrem mas) do identyfikacji substancji chemicznych. Aparat ten rozszerza możliwości aparatów do wstępnej identyfikacji substancji i daje służbom szybkiego reagowania możliwość potwierdzania i jednoznacznej analizy substancji we wszystkich stanach skupienia (ciecze, gazy ciała stałe). Zintegrowana podgrzewana sonda pozwala
na jednoczesny pobór i identyfikacje substancji w fazie gazowej, a wykrycie zagrożenia w trybie monitoringu następuje już po kilku sekundach. Griffin 510 posiada także uniwersalny dozownik pozwalający na wykonywanie badań środowiskowych, kryminalistycznych czy materiałów niebezpiecznych poprzez dokonanie bezpośredniego nastrzyku.

Opis

CECHY URZĄDZENIA

  • Analiza wszystkich faz (płyny, stałe, opary) bezpośrednio w terenie
  • Kwadrupolowy detektor mas – detekcja związków o masie już od 15 m/z
  • Szybko identyfikuje i potwierdza substancje chemiczne przy użyciu standardowej biblioteki NIST
  • Pozwala na pracę w pełnej odzieży ochronnej
  • Wbudowane pompy, baterie i gaz nośny
  • IP65 odporny na pył i zachlapanie, możliwość dekontaminacji (nie pełnej)

WBUDOWANA SONDA DO WYKONYWANIA ANALIZ GAZÓW

Wysokowydajny system identyfikacji oparów w czasie rzeczywistym z funkcją alarmowania w dwóch trybach

  • Prekoncentracja wraz z analizą GC-MS dla jednoznacznej identyfikacji
  • Wejście membranowe (MIMS) do analiz oparów w czasie rzeczywistym
  • Podgrzewana linia transferowa w ogrzewaną głowicą
Odtwórz wideo

Pliki do pobrania

Wideo

https://www.youtube.com/watch?v=gSrWOD-Ma0Q&feature=emb_logo

Pliki do pobrania

Karta katalogowa