HIDEX 300SL

Licznik ciekłoscyntylacyjny Hidex 300 SL to nowoczesne narzędzie do pomiarów izotopów alfa i beta w różnego rodzaju próbkach. Model ten wykorzystuje technikę pomiaru TDCR, która lepiej sprawdza się w pomiarach próbek o nieznanym składzie. Technika ta jest bardziej odporna na luminescencję próbki i nie wymaga stosowania zewnętrznego standardu do kalibracji licznika. Zalet tego modelu jest znacznie więcej niż samo tylko wykorzystanie opracowanej przez Polaków techniki TDCR.


Opis

Dodatkowe zalety to głównie:

  • świetna separacja alfa/beta oparta na technice PLI – teraz z czterokrotnie lepszą rozdzielczością grafiki map 2D/3D
  • funkcja Digital Pb realnie zmniejszająca niepewność pomiaru
  • możliwość chłodzenia i stabilizacji temperatury próbek do -10°C poniżej temperatury otoczenia
  • dostępna wersja super low level
  • kompaktowe wymiary i niska waga

Licznik ciekłoscyntylacyjny Hidex 300 SL zyskał uznanie wielu użytkowników dzięki wysokiej niezawodności i doskonałemu wsparciu ze strony producenta wszystkich użytkowników. Ścisła współpraca w różnych aplikacjach pozwoliła wypracować unikalne procedury pozwalające skrócić czas pomiaru i zwiększyć dokładność analiz. Firma Hidex nieustannie dąży do wprowadzania innowacji, ulepszania swoich produktów i ułatwiania pomiarów np. wprowadzając do oferty urządzenie do automatycznej ekstrakcji radionuklidów Q-ARE czy model Oxidizer 600 OXC do spopielania próbek w celu pomiaru 14C i trytu.

Wideo