ProtectIR

Spektrometr FTIR do identyfikacji substancji

ProtectIR szybko identyfikuje nieznane substancje, dostarczając użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do oceny sytuacji. Urządzenie to łączy w sobie najnowsze osiągnięcia z dziedzin spektroskopii optycznej oraz analizy danych, gwarantując spójność i dokładność wyników. Połączenie metody FTIR, optyki ATR oraz największych dostępnych bibliotek substancji, pozwala na łatwą identyfikację proszków i płynów przy możliwie niewielkim udziale użytkownika.

Opis

CECHY URZĄDZENIA

Identyfikacja cieczy i ciał stałych

  • Identyfikacja ponad 22 000 toksycznych chemikaliów przemysłowych (ang. TICs – Toxic Industrial Chemicals), narkotyków, BŚT, materiałów wybuchowych oraz innych potencjalnie niebezpiecznych związków chemicznych
  • Bardzo dobra wytrzymałość dzięki zastosowaniu optyki ATR
  • Rozpoznawanie składników złożonych mieszanin i ostrzeganie użytkownika o zagrożeniach

Innowacyjne oprogramowanie

  • Uproszczony interfejs użytkownika dostarcza wszystkich niezbędnych informacji w łatwej do interpretacji formie
  • Baza danych Threat Assist zawiera kluczowe informacje na temat wykrywanych substancji – w tym zagrożenia, pierwszą pomoc, środki ochrony indywidualnej, czy parametry fizyko-chemiczne
  • Natychmiastowe bezprzewodowe przesyłanie danych do aplikacji TeamLeader umożliwia ich archiwizację, zdalny podgląd oraz późniejsze przetwarzanie i analizy

Pliki do pobrania