RAID 5

Panelowe szybkie testy immunochromatograficzne

RAID 5 BioThreat Detection Kit służy do wykonywania badań przesiewowych pod kątem 5 różnych
zagrożeń biologicznych występujących w próbkach środowiskowych. Wynik pozytywny testu oznacza
obecność antygenu w stężeniu równym lub poniżej limitu detekcji (wartości przedstawione są poniżej).
NINIEJSZE TESTY NIE SĄ DEDYKOWANE DO UŻYCIA KLINICZNEGO ORAZ
DIAGNOSTYCZNEGO

Czułość:
Anthrax 1 x 10^5 CFU/ml
Botulinum toxin 30 ng/ml
Y. pestis 3.6 x 10^4 CFU/ml
Ricin 6 ng/ml
SEB 10 ng/ml

Dostępne są również testy RAID-5 w wersji treningowej!