SafeAIR

SafeAir pozwala na wizualną analizę narażenia w przypadku obecności określonego zagrożenia chemicznego. Czujnik w SafeAir posiada specjalna powłokę detekcyjną a nie papier impregnowany odczynnikiem. Dzięki temu detekcja jest jednorodna w całej objętości oraz stabilna (kolor nie blaknie z czasem). Plakietki SafeAir są bardzo wrażliwe i selektywne dla docelowych substancji chemicznych. Zmiana koloru w postaci znaku wykrzyknika ostrzega o obecności docelowego zagrożenia. Plakietka SafeAir to idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie monitorowanie narażenia pracowników na dany czynnik chemiczny jest niezwykle istotne, lecz nie ma możliwości zastosowania detektorów elektronicznych.

Opis

DOSTĘPNE WSKAŹNIKI

 • amoniak
 • chlor
 • Chlor/tlenki chloru
 • Formaldehyd
 • Hydrazyna
 • Siarkowodór
 • Rtęć
 • Ozon
 • Fosgen
 • Dwutlenek siarki
 • TDI/MDI

Pliki do pobrania