Test do wykrywania THC

Test do wykrywania obecności Δ9-THC w ślinie
  • Wynik: 10-12 minut
  • Czas detekcji THC w ślinie: 4 do 6 godzin (czas ten może się różnić ze względu na różnice w metabolizmie różnych osób, a także zależy od ilości i jakości spożytego narkotyku)
  • Opakowanie: Zbiorcze zawierające 10 testów
  • Zestaw: opakowanie z testem i próbnik
  • Wartość graniczna:
    Δ9-THC (parent) 25(ng/ml)