Test panelowy na ślinę

Test panelowy do wykrywania 5 najbardziej popularnych narkotyków w ślinie
 • Wynik: 10-12 minut
 • Czas detekcji: 4-6 do 48 godzin od spożycia (zależy od substancji)
  • Czas detekcji THC w ślinie: 4 do 6 godzin
  • Czas detekcji innych narkotyków: kokaina, heroina, amfetamina i ekstazy 24 do 48 godzin po użyciu
  • Czas ten może się różnić ze względu na różnice w metabolizmie różnych osób, a także zależy od ilości i jakości spożytego narkotyku
 • Opakowanie: Zbiorcze zawierające 10 testów
 • Zestaw: opakowanie z testem i próbnik

Opis

Badanie pod kątem narkotyków:
 • THC : cannabis, marijuana, haszysz
 • COC : Kokaina i crack
 • OPI : Heroina i opiaty
 • AMP : Amfetaminy MET/MDMA : metamfetamina i ekstazy
Każdy z narkotyków wykrywany jest niezależnie. Wartości graniczne:
 • Δ9-THC (parent) 25(ng/ml)
 • COC (kokaina) 20 (ng/ml)
 • OPI (Heroina, opiaty) 25 (ng/ml)
 • AMP (amfetaminy) 25 (ng/ml)
 • MET/MDMA (Metamfetamina, Ecstasy) 50 (ng/ml)

Pliki do pobrania