TraceX

Uniwersalny test kolorymetryczny do detekcji materiałów wybuchowych

Pakiet detekcyjny TraceX został zaprojektowany zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami amerykańskiego Departamentu Obrony. Innowacyjny system pobierania próbek zabezpiecza analizowany materiał przed przypadkowym zanieczyszczeniem, przekładając się na wiarygodość otrzymywanego wyniku. TraceX pozwala na detekcję zarówno śladowych, jak i dużych ilości materiałów wybuchowych. Jedno pobranie próbki pozwala na wykrycie wszystkich większych grup materiałów wybuchowych, a także ich prekursorów. TraceX informuje o obecności zagrożenia przez zmianę koloru, co przekłada się na ułatwienie pracy operatora, który nie musi wykonywać kilku testów
i odpowiednio zinterpretować wyniku, aby określić z jakim zagrożeniem ma do czynienia.

Opis

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Karta katalogowa