Fundusze Europejskie

Opublikowane przez Ewa w dniu

RAYTECH Piotr Kasprzycki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki”.

Cel projektu: stworzenie infrastruktury badawczej i zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia badań zmierzających do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 495 551,75 zł