Fundusze Europejskie

Projekt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki.” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Cel projektu: Rozbudowa i rozwój posiadanego przez Wnioskodawcę centrum badawczo-rozwojowego, z zamierzeniem stworzenia infrastrukturalnych warunków dla Więcej…

Fundusze Europejskie

RAYTECH Piotr Kasprzycki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki”. Cel projektu: stworzenie infrastruktury badawczej i zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia badań zmierzających do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług. Dofinansowanie projektu z UE: 1 495 551,75 zł

Noviczoki – nowa grupa fosforoorganicznych chemicznych środków bojowych

Okres zimnej wojny charakteryzuje się walkami wewnętrznymi między krajami zachodnimi a ZSRR na różnych obszarach. Jedną z takich dziedzin był rozwój broni masowego rażenia. W ramach różnych programów po obu stronach opracowano szeroką gamę różnych substancji chemicznych. Jednak informacje o niektórych z nich są nadal chronione klauzulą „ściśle tajne”. Mimo Więcej…

Zaproszenie na bezpłatny webinar

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką detekcji materiałów wybuchowych na bezpłatny webinar organizowany przez firmę 908 Devices. Jest to panel dyskusyjny na temat wpływu zmieniającej się mapy zagrożeń światowych z perspektywy specjalistów EOD. Kilku ekspertów merytorycznych przedyskutuje pojawiające się zagrożenia, w jaki sposób obecne i nowe technologie można wykorzystać do przeciwdziałania Więcej…

Analizator MX908 – pierwszy i jedyny na świecie podręczny analizator do detekcji i identyfikacji substancji z grupy Noviczoków!

Chemiczne środki bojowe (CWA) niestety nadal ewoluują. Od chloru gazowego podczas I wojny światowej do środków serii G w latach 30. XX wieku aż po współczesne nowatorskie środków zastosowane w Wielkiej Brytanii w 2018 r. Technologia musi ewoluować wraz z tymi zagrożeniami, aby zapewnić ratownikom szybkie i bezpieczne działania w Więcej…

Zaproszenie na bezpłatny webinar

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką detekcji materiałów wybuchowych na bezpłatny webinar organizowany przez firmę FLIR. Szkolenie to odbędzie się w dwóch terminach do wyboru: 22 września 2020 roku, wtorek o godzinie 20:00 24 września 2020 roku, czwartek o godzinie 15:00 Webinar będzie poświęcony najnowszemu detektorowi FIDO X4, który jest następcą Więcej…

NOWOŚĆ – funkcjonalne dodatki do spektrometru GEMINI

Analizator GEMINI jest od kilku lat najczęściej wybieranym podręcznym spektrometrem przez formacje mundurowe w Polsce. Producent tego aparatu firma Thermo Scientific wprowadziła możliwość doposażenia analizatora w dwie dodatkowe opcje rozszerzające możliwości i wykorzystanie tego aparatu: 1. Pakiet LowDoseID – specjalne pakiety SERS do analiz narkotyków na niskich stężeniach 2. Oprogramowanie Więcej…

Spektroskopia Ramana

Czym jest spektroskopia Ramana? W dzisiejszym świecie ciężko sobie wyobrazić życie bez substancji chemicznych. Niestety większość produktów szeroko pojętego przemysłu chemicznego nie jest obojętna dla środowiska. Transport tego rodzaju substancji, przypadkowe pożary magazynów czy zakładów produkcyjnych są częścią życia codziennego. Również trzeba pamiętać o co raz częstszym wykorzystywaniu substancji chemicznych Więcej…