Nowe testy barwne do wykrywania narkotyków!

Firma IDenta poszerzyła swoją gamę znanych i cenionych testów kolorymetrycznych do wykrywania narkotyków. Testy CUSPER zdobyły już uznanie wielu klientów w Polsce, natomiast teraz obecne są dodatkowo w zupełnie nowych formatach: CUSPER – klasyczne testy kasetkowe z wbudowanym próbnikiem DROPPER – to test w wygodnej ampułce służącej do przygotowania roztworu Czytaj dalej…

Bezpłatny Webinar!

Firma 908Devices zaprasza na comiesięczne seminarium internetowe, podczas którego omówione zostaną zagadnienia związane z usuwaniem zagrożeń związanych materiałami wybuchowymi oraz problematyce wykrywania śladowych substancji chemicznych bezpośrednio na miejscach zdarzeń. W tym seminarium internetowym omówimy wiele scenariuszy EOD oraz sposób, w jaki można na nie spojrzeć inaczej, korzystając z możliwości wysokociśnieniowej Czytaj dalej…

Aerozole – czy to może stanowić zagrożenie CBRN? Jak wykrywać i identyfikować substancje w postaci aerozoli?

WstępW momencie wystąpienia zdarzenia chemicznego służby ratownicze muszą podjąć wiele decyzji zanim dojdzie do podejmowania działań. Konieczne jest odpowiednie dobranie środków ochrony indywidualnej (ŚOI), wykrycie i identyfikacja substancji oraz rozważenie stopnia zagrożenia dla otoczenia. Jednym z głównych rozważań rozważań jest faza (stan skupienia) niebezpiecznej substancji, która została odnaleziona na miejscu Czytaj dalej…

Nowe rozszerzone możliwości detekcji i identyfikacji aerozoli!

MX908® Aero umożliwia operatorom wykrywanie i identyfikację zagrożeń w formie aerozolu co jest przełomem technologicznym w możliwościach urządzeń przenośnych. Do tej pory służby rozpoznania chemicznego mogły wykrywać i analizować chemikalia w formie cieczy, ciał stałych i oparów. Forma aerozolu była nie możliwa do detekcji i identyfikacji. Jest to szczególnie niebezpieczne Czytaj dalej…

Nowe formy testów kolorymetrycznych do wykrywania materiałów wybuchowych!

Firma IDenta poszerzyła swoją gamę znanych i cenionych testów kolorymetrycznych do wykrywania materiałów wybuchowych o kilka nowych form. Testy CUSPER zdobyły już uznanie wielu klientów w Polsce, natomiast teraz obecne są dodatkowo w zupełnie nowych formatach: CUSPER – klasyczne testy kasetkowe z wbudowanym próbnikiem: DROPPER – to test w wygodnej Czytaj dalej…

Fundusze Europejskie

Projekt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki.” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Cel projektu: Rozbudowa i rozwój posiadanego przez Wnioskodawcę centrum badawczo-rozwojowego, z zamierzeniem stworzenia infrastrukturalnych warunków dla Czytaj dalej…

Fundusze Europejskie

RAYTECH Piotr Kasprzycki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki”. Cel projektu: stworzenie infrastruktury badawczej i zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia badań zmierzających do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług. Dofinansowanie projektu z UE: 1 495 551,75 zł